WAT IS URBAN?

Links en rechts komt de term urban voorbij geslingerd. Deze term kan je vrij vertalen naar stedelijk. Urban Culture is echter deze definitie ontstegen, het is meer dan dat. Het slaat op een jongeren cultuur, ook wel street culture. Hiermee is er tegenwoordig een nieuwe betekenis aan het woord urban toegeschreven. Deze definiëren we als:

Alles wat jongeren bezig houdt in de grootstedelijke cultuur.

Urban Culture is een verzamelnaam. In het leven geroepen om een duidelijke noemer te hebben voor community’s met vergelijkbare kernwaarden. Wist jij dat wij als mensen op basis van onze kenmerken bij de zoogdieren behoorden? Maar identificeer jij je ook zo? De kans is groot dat jij je meer verbonden voelt tot jouw community, de mens. Urban Culture is dus een paraplu-term voor verschillende, op zichzelf staande, culturen met elk hun eigen community. Zo dient het als noemer voor verschillende unieke, muzikale, fysieke en creatieve uitingsvormen. Maar wat hebben ze gemeen? Wat maakt deze cultuur zo uniek?

“Binnen de sport zien we dat de grenzen tussen sport, bewegen, spel, entertainment, cultuur en vrijetijdsbeleving vervagen”, aldus Johan van Herpen, beleidsmedewerker van gemeente Rotterdam. “Sport en bewegen worden vaker onderdeel van identiteit en lifestyle. Daarbij zie je dat sport meer opschuift richting cultuur. De traditionele sport staat bol van de regels. Deze vervagen bij de urban sports. Juist de creatieve en expressieve uitingsvormen staan voorop”

Het is en blijft een cultuur die eigendom is van jongeren. De culturen en hun community’s ontwikkelen zich continu en bewegen mee met wat op dat moment lauw is. Respect staat hoog in het vaandel binnen deze straat cultuur. Wees daarom scherp op de ongeschreven regels en wetten die er gelden. Gebruik als houvast de 11 geboden van Urban Culture.

Foto: Gemeente Rotterdam

Menno van Gorp

HET IS NOOIT WAT JE DOET, MAAR HOE JE HET DOET

DE 11 GEBODEN VAN URBAN CULTURE

Gij zult handelen vanuit passie
Niemand binnen de Urban Culture zal ver komen zonder een sterke passie voor zijn of haar discipline. Focus niet op externe motivatie als prijzen, erkenning of geld. Aldus Douwe Macaré: “we hebben allemaal het verlangen om gewoon ons eigen ding te doen”. Handel vanuit je interne motivatie, liefde voor jouw kunstvorm, liefde voor jouw commu- nity, vanuit jouw passie.

Gij zult uw community lief hebben
Binnen jouw community vind je je beste vrienden. Samen deel je hetzelfde gedachtengoed, je hebt een gezamenlijke passie. Deze community moet je onderhouden. Dit zal soms energie kosten, maar zal vooral energie opleveren. Volgens Menno van Gorp kan je binnen de community altijd bij elkaar terecht: “iedereen is gelinkt aan elkaar”.

Gij respecteert ongeschreven regels
Regels zijn er om te herschrijven. De cultuur ontwikkelt zich continu. Deze veranderingen kunnen vanuit elke laag uit de community komen, maar nooit van er buiten. De Urban Culture is een cultuur die zich geen regels laat opleggen.

Gij zult creatief zijn
“Hoe meer je creëert, hoe vrijer je je voelt”. Menno van Gorp omschrijft het gevoel dat hij krijgt als hij iets nieuws leert. Je kan je eigen talent ontwikkelen door er je eigen ding van te maken. Dit is een eindeloos proces. Er is altijd ruimte voor vernieuwing en daarom zal je jezelf altijd uitdagen om creatief te zijn.

Gij zult u niet laten organiseren
De Urban Culture is vanuit haar core ongeorganiseerd. Er is geen trainer die de regels voor je uitlegt. Er zijn geen vaste stappen richting succes. Je bent vrij om je eigen pad te bewandelen. Deze uitdaging zal je met beide handen aangrijpen om het beste uit jezelf te halen.

Gij zult niet stelen
Inspiratie kan uit veel verschillende plekken komen. Maar gebruik deze inspiratie om je eigen stijl te ontwikkelen. “Je kan delen van bestaande moves gebruiken om jezelf te ontwikkelen. Maar je moet jezelf altijd onderscheiden door je eigen saus er aan toe te voegen”, aldus Jeand Doest, wereldkampioen panna voetbal. Word geen kopie. Zorg voor originaliteit in je uitstraling, moves en lifestyle.

Gij zult geen hiërarchie stichten
Each one, teach one. Door het creatieve karakter van Urban Culture kan iedereen van elkaar leren. Niemand zal de behoefte hebben om neer te kijken op anderen binnen zijn of haar community. Iedereen kan de regels herschrijven. Wees altijd één met je community.

Gij zult anderen inspireren
Hoewel vele disciplines individueel van aard lijken, is er in de
Urban Culture geen plek voor individualiteit. Jouw ervaringen, skills en wijsheden zal je delen binnen (en buiten) je community om over de breedte vooruit te gaan. Het inspireren van de volgende generatie is een onmisbaar gegeven voor het doorgeven en voortbestaan van de Urban Culture.

Gij zult niet liegen
Je kan jouw community onmogelijk bedriegen. De saamhorigheid van de Urban Culture bestaat uit twee kernwaarden. Een gezamenlijke passie en transparantie.

Gij zult niet oordelen

Aldus Menno van Gorp: “Als je bboy bent, ben je bboy. Dan maakt huidskleur, afkomst of religie allemaal niks uit.” Binnen Urban Culture ben je gelijkwaardig, iedereen met dezelfde passie hoort er bij. 

Gij zult hard werken 

“Talent alleen heb je niks aan”. Douwe Macaré slaat hiermee de spijkerop zijn kop. Binnen de Urban Culture is iedereen zichzelf aan het ont-wikkelen op basis van zijn of haar passie, waarmee tienduizenden uren aan training verantwoord wordt. Vooruitgang is alleen mogelijk door keihard te werken aan je eigen ontwikkeling en die van een ander.

WAAROM URBAN?

Urban Culture is toegankelijk, laagdrempelig en puur. Het
is de missie van Desi Beans, directeur Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (SWSDH) en bestuurslid Stichting Urban Culture Lab, om te luisteren naar de jeugd, hen met respect te behandelen en ruimte te geven om te ontplooien. Met de juiste ondersteuning krijgen zij de kans om de ban te breken en de ogen van de gevestigde, vaak conservatieve, orde te openen. “Urban Culture is de taal die jongeren spreken. Binnen deze cultuur kunnen we jongeren de juiste kennis en handvaten geven om zichzelf te ontwikkelen”.

“Als je naar urban sports kijkt gaat het, letterlijk, veel over vallen én opstaan”, aldus Johan van Herpen. “Voor een urban sporter is iets niet mislukt, maar nog niet gelukt. Dat zegt veel over de weerbaarheid van een persoon”. Er is een enorm doorzettingsvermogen nodig om te slagen binnen de Urban Culture. Jongeren weten keer op keer weer om zichzelf uit te dagen en om zichzelf te ontwikkelen. Jeand Doest omschrijft het vrij treffend: “Stel, je krijgt je eerste vijf maanden alleen maar panna’s. Misschien schiet de gedachte door je hoofd om te stoppen, zo haken mensen wellicht af. Maar als je in de 6e maand een panna geeft, dan ben jij die panna’s al lang weer vergeten”. Er is een intrinsiek verlangen om beter te worden, om te kijken wat je nog niet kan en om te laten zien wat je wel kan. Lifestyle, passie en free play komen hierin samen. Zelf ontdekken waar je grenzen liggen, hoe je oplossingen vindt voor lastige problemen. En dat allemaal vanuit je passie voor de cultuur en lifestyle.

MET MEER SUPPORT VOOR HET ONGEORGANISEERDE, KUNNEN WE UPGRADEN WAT DE WERELDKAMPIOENEN VAN NU INSPIREERDEN

Douwe Macaré

TALENT ALLEEN HEB JE NIKS AAN

KERNWAARDEN URBAN

Jeand Doest

HET GAAT OP STRAAT OM ZELF-DISCIPLINE

URBAN BIBLE

Urban culture is dagelijks in ontwikkeling. De regels binnen de community’s worden elke dag herschreven. Neem contact op met één van de vele urban evangelisten om deze bijbel te herschrijven of je te laten inspireren door urban culture.